Menu
 
 
 
Strona główna | Rekrutacja
 

Ogłoszenia:

 • Na studia podyplomowe są przyjmowane wyłącznie osoby, które ukończyły studia wyższe (magisterskie, inżynierskie, licencjackie).
 • Osoby, które w momencie zakończenia rekrutacji na studia podyplomowe nie ukończyły studiów wyższych, nie mogą być przyjęte na studia podyplomowe.
 • W rekrutacji biorą udział jedynie te osoby, które w terminie dostarczą komplet dokumentów (nie decyduje data stempla pocztowego przy wysyłaniu dokumentów pocztą).
 • Tegoroczni absolwenci uczelni wyższych, którzy w momencie rekrutacji nie odebrali jeszcze dyplomu, mogą zamiast oryginału odpisu dyplomu złożyć zaświadczenie o ukończeniu studiów wyższych wydane przez dziekanat.
 • Warunkiem uruchomienia studiów podyplomowych jest zebranie minimalnej grupy uczestników (ok. 20 osób), dlatego Politechnika Wrocławska nie może zagwarantować uruchomienia wszystkich proponowanych kierunków studiów podyplomowych.
 • Termin rozpoczęcia studiów podyplomowych może zostać przesunięty do momentu zebrania minimalnej grupy słuchaczy.
 • Informacja o uruchomieniu lub nie danej edycji studiów podyplomowych zostanie opublikowana na stronie internetowej po zakończeniu rekrutacji na danym kierunku.
 • Decyzja o przyjęciu na studia podyplomowe zostanie przekazana kandydatom do 2 tygodni po zakończeniu rekrutacji na danym kierunku.

Wymagane dokumenty:

 • Wypełnione i podpisane podanie o przyjęcie na studia podyplomowe
 • Oryginał odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • Kopia dowodu osobistego
 • 2 kolorowe zdjęcia legitymacyjne (format 3,5 cm / 4,5 cm)
 • Skierowanie od pracodawcy (w przypadku, gdy finansuje lub współfinansuje studia podyplomowe)

Pobierz podanie o przyjęcie na studia podyplomowe (doc) 

Podanie można przesłać - przed dostarczeniem kompletu dokumentów rekrutacyjnych - na adres e-mail: cku@pwr.edu.pl.

Dokumenty można dostarczyć osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:30 lub wysłać pocztą, listem poleconym.

Adres

Centrum Kształcenia Ustawicznego Politechnika Wrocławska
ul. Karola Szymanowskiego 7
51-609 Wrocław
tel. 71 340 75 14
e-mail:
cku@pwr.edu.pl

Zobacz na mapie

 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty