Menu
 
 
 
Strona główna | Kierunki studiów | Wydział Elektroniki | Inżynieria internetowa
 

Inżynieria internetowa

Edycja:

 

Strona WWW: strona domowa

 

Organizatorzy: Wydział Elektroniki oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego

 

Cel studiów: Zadaniem studiów jest przygotowanie specjalistów w zakresie tworzenia i utrzymywania w ruchu serwisów i portali sieciowych: informacyjnych, reklamowych i komercyjnych. Słuchacze otrzymują wiedzę i umiejętności techniczne związane z udostępnianiem informacji i usług w Internecie. Istotnym elementem programu jest blok zajęć poświęcony prowadzeniu działalności gospodarczej za pośrednictwem sieci otwartych. Zdobyta wiedza zapewni słuchaczom:

  • rozumienie działania sieci lokalnych i rozległych jako medium udostępniania informacji oraz prowadzenia działalności gospodarczej,
  • umiejętności instalowania i zarządzania serwisami internetowymi,
  • umiejętność tworzenia stron i witryn internetowych, w tym stron dynamicznych z dostępem do baz danych, stron z elementami programowymi i multimedialnymi,
  • rozumienie technik wizualizacji informacji w serwisach WWW,
  • rozumienie zasad prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem Internetu,
  • poznanie zasad bezpieczeństwa pracy w Internecie (autoryzacji i uwierzytelnienia, zapewnienia poufności informacji, ochrony serwerów i serwisów).

 

Sylwetka absolwenta: 

 

Adresaci: Studia są przeznaczone dla absolwentów studiów wyższych technicznych, matematyczno-fizycznych lub ekonomicznych, w programie których jest kurs podstaw informatyki lub równoważny. Zakłada się, że słuchacze posiadają podstawową wiedzę informatyczną, tzn. umieją pracować w środowisku komputerowym i znają dowolny algorytmiczny język programowania.

 

Kierownik studiów: doc. dr inż. Jacek Jarnicki

Informacji merytorycznych udziela: Aleksander Walczak e-mail: aleksander.walczak@pwr.edu.pl


Czas trwania: Zajęcia trwają 2 semestry (266 godzin)

 

Program studiów: Pobierz program studiów


Warunki ukończenia studiów: Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach, zaliczenie wszystkich kursów z programu studiów oraz obrona pracy końcowej.

 

Wykładowcy: Zajęcia prowadzą doświadczeni pracownicy Wydziału Elektroniki Politechniki Wrocławskiej.

Pobierz nazwiska wykładowców

 

Miejsce: Zajęcia odbywać się będą w budynku C3 Politechniki Wrocławskiej przy ul. Janiszewskiego 11/17 we Wrocławiu.

 

Terminy zajęć: Termin rozpoczęcia zajęć zostanie ustalony i podany w momencie zebrania grupy.


Limit miejsc: 36

 

Warunki rekrutacji: O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Warunek przyjęcia: Na studia podyplomowe przyjmowane są osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów magisterskich (studiów jednolitych magisterskich lub studiów drugiego stopnia) lub studiów pierwszego stopnia (licencjackich albo inżynierskich).
Rekrutacji dokonuje Instytutowa Komisja Kwalifikacyjna złożona z pracowników naukowo-dydaktycznych odpowiedzialnych za moduły przedmiotowe studiów.

 

Formalne warunki rekrutacji oraz wymagane dokumenty dostępne w zakładce Rekrutacja 

 

Termin zgłoszeń: Rekrutacja trwa w sposób ciągły aż do wyczerpania miejsc.

Cena: 2 x 2450 zł = 4900 zł

Opłatę za studia podyplomowe wnosi się w dwóch ratach przed dniem rozpoczęcia każdego semestru.

 

 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty