Menu
 
 
 
Strona główna | Kierunki studiów | Wydział Elektroniki | Hałasy i wibracje w przemyśle - edycja 1
 

Hałasy i wibracje w przemyśle

Edycja 1:


Organizatorzy: Wydział Elektroniki oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego

 

Cel studiów: Studia mają na celu przygotowanie osób zajmujących się bezpieczeństwem i higieną pracy do identyfikowania, rozpoznawania oraz klasyfikowania źródeł zagrożeń wibroakustycznych. W szczególności dotyczy to oceny zagrożeń na stanowisku pracy, a także przewidywania skutków podejmowanych działań produkcyjno-projektowych. W toku studiów prezentowane są metody analizy źródeł wibroakustycznych, a także metody identyfikacji dróg rozchodzenia się hałasów i wibracji. Prezentowane są również obowiązujące normy i regulacje prawne dotyczące ochrony człowieka przed zagrożeniami wibroakustycznymi. W ramach projektu realizowane są zadania związane z typowymi problemami występującymi w zakładach produkcyjnych.

 

Sylwetka absolwenta: Pobierz sylwetkę absolwenta

Adresaci: 

Kierownik studiów: dr inż. Przemysław Plaskota e-mail: przemyslaw.plaskota@pwr.edu.pl

Czas trwania: Zajęcia trwają 2 semestry (150 godzin + 12 godzin praca końcowa) i odbywają się systemem zaocznym (zjazdy w soboty i w niedziele w godzinach 9:00 – 16:00).

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Pobierz program studiów

Warunki ukończenia studiów: Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach, zaliczenie wszystkich kursów z programu studiów oraz obrona pracy końcowej.

Wykładowcy: Zajęcia prowadzą doświadczeni pracownicy Politechniki Wrocławskiej oraz specjaliści w danej dziedzinie.
Pobierz nazwiska wykładowców

Miejsce: Zajęcia odbywać się będą w salach wykładowych Politechniki Wrocławskiej.

 

Terminy zajęć: Termin rozpoczęcia zajęć zostanie ustalony i podany w momencie zebrania grupy.


Limit miejsc: 34


Warunki rekrutacji: O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
W przypadku większej liczby kandydatów niż miejsc o przyjęciu decyduje komisja rekrutacyjna na podstawie informacji o wykształceniu kierunkowym oraz doświadczeniu zawodowym kandydatów.

Warunek przyjęcia: na studia podyplomowe przyjmowane są osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów magisterskich (studiów jednolitych magisterskich lub studiów drugiego stopnia) lub studiów pierwszego stopnia (licencjackich albo inżynierskich).

 

Formalne warunki rekrutacji oraz wymagane dokumenty dostępne w zakładce Rekrutacja


Termin zgłoszeń: do 30.09.2017


Cena: 2 x 2250 zł = 4500 zł
Opłatę za studia podyplomowe wnosi się w dwóch ratach przed dniem rozpoczęcia każdego semestru.

 

 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty